Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi

16.11.2018

6. SINIF LABORATUVAR FAALİYETLERİ

Eğitim-öğretim anlayışında klasik çizgilerden uzak, çağın gereksinimlerine uygun yöntem bilimlerini araştırıp hayata geçiren okulumuz, kurumumuzca sağlanan tüm fiziki alt yapıları da kullanarak eğitim-öğretim alanında faaliyetler yürütmektedir. Salt anlatan öğretmen profilinden uzak, daha çok uygulayan öğrenci ve öğrenciyi merkeze alan öğretim çalışmalarına yer veren kurumumuz, programındaki etüt ve bilim uygulamaları dersleri ile çağdaş uygulamalarının sayısını her geçen gün daha da artırmaktadır.

 

Bu kapsamda Özel Kipaş Ortaokulu 6. Sınıf öğrencileri dolaşım sistemi konusunu Fen Bilimleri Öğretmeni eşliğinde koyun kalbi üzerinde uygulamalı olarak öğrendiler.