Kalite Politikamız

OKULUMUZUN TEMEL  AMACI VE KALİTE POLİTİKASI:

 

Eşsiz fiziki imkanları, deneyimli ve güler yüzlü öğretmen kadrosu ile Özel Kipaş Eğitim Kurumları anaokulundan liseye kadar her kademede kaliteli eğitim veren, öğrencilerinin sosyal, sportif ve kültürel olarak doğru ve yeterli gelişimini amaçlayan, dinamik ve çağdaş bir okuldur. Öğrencilerinin ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, öz güven sahibi, bilimsel ve analitik düşünceye sahip, öğrenmeye meraklı, insana, topluma ve doğaya saygılı, milli ve manevi değerlere sahip çıkan bireyler olarak mezun olmasını hedeflemektedir.

 

BU HEDEF DOĞRULTUSUNDA

• Okulda okuyan tüm öğrencilerimizi Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, topluma yararlı, ülkesini seven, insan haklarına saygılı, demokrasi bilinci oluşmuş bireyler olarak yetiştirmek,

• Öğrenci, veli ve çalışan memnuniyetini sağlayan kaliteli, çağın gereklerine uygun, değişim ve yeniliklere açık eğitim sunmak,

• Dil, din, ırk, cinsiyet ayırımı gözetmeksizin eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlayarak herkesin bilgi ve becerisini eğitim yoluyla geliştirmek,

• Eğitim ve öğretimi spor, sanat ve sosyal alanlarda düzenlediği etkinliklerle güçlendirmek,

• Kaliteyi hedefleyen uzman, deneyimli, dinamik ve yeniliklere açık bir kadroyla çalışmak,

• Eğitimde insani değerleri ön planda tutarak yüksek karakterli insan yetiştirmek,

• Öğrencilerimizin yaşayan değerleri içselleştirmesi, duygu ve düşüncelerini özgürce ve demokratik haklar çerçevesinde ifade etmelerine, ait olduğu kültürü tanıyıp farklı kültürleri de incelemelerine olanak sağlamak,

• Doğaya ve kültürel değerlere sahip çıkan, teknolojiyi kullanmanın yanı sıra bilgi üretebilen, bilgi ve yetenekleriyle önemsenen nesilleri yetiştirip hayata hazırlamak,

• Sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunarak hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek ve her zaman tercih edilen bir kuruluş olmak

 

ÖZEL KİPAŞ EĞİTİM KURUMLARININ KALİTE POLİTİKASIDIR.