DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Amaçlar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimizde öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin sağlıklı bir din ve ahlak öğretimiyle milli eğitimin temel amaçları arasında ifadesini bulan milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemelerini sağlamak; beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayıp inanç ve kültür dünyalarına genişlik kazandırmaktır.

Bu hedef doğrultusunda anlatım, soru-cevap, tartışma, problem çözme, ders sunumu vb. yöntemler kullanarak işlediğimiz derslerimizde, öğrencilerimizin din ve ahlak hakkında bireysel, toplumsal, kültürel, ahlaki ve evrensel açıdan doğru bilgiler edinmelerini ve bu yolla gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

 

  Amaçlarımız arasında;

 

*  Dinin, Allah-insan ilişkilerini düzenleyen bir olgu olduğu, dinin evrensel barış kültürünün yerleşmesinde ve hoşgörü ortamının oluşturulmasında katkıda bulunabileceğini benimsetmek,

 

*  İnancını akılla bütünleştiren, kendi dinini, örf ve âdetlerini olduğu kadar diğer insanların dinlerini, örf ve âdetlerini de saygı ve hoşgörü çerçevesinde değerlendiren nesiller yetiştirmek.

 

*  Dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez bir öge olduğunu ve dinin her şeye karşı sevgiyle ve olumlu yaklaşılması gerektiğini kavratmaktır.

 

Din kültürü dersinin bu amaçlarının yanı sıra öğrencilere kazandırılması gereken temel değerler içerisinde ise "ölçülülük, güven, hakikat sevgisi, kardeşlik, estetik duyarlılık, hoşgörü,  saygı-sevgi" gibi temel değerlerin öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca hem ilköğretim hem de ortaöğretim programının kazanımları, ünite açılımları ve etkinlik örnekleri incelendiğinde genel amaçlara ve öğrencilerin içselleştirilmesi gereken değerlere yönelik hususların yer aldığı görülecektir.

Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi