Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi

Eğitim Öğretim

EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMIMIZ

Kipaş Giriş Sınavı ile öğrenci kabul eden Kipaş Ortaokulunda hedefimiz; tam bilgi donanımlı, öz benliği gelişmiş, problem çözme ve karar verme becerisi yüksek, araştırmacı, eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmektir. Okulumuzda, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır. Disiplinler arası işbirliği ile öğretim yöntemleri desteklenir. Öğrencilerin öğrenme şekilleri göz önünde tutularak, bilgiye ulaşmaları için birden fazla duyu organına hitap eden çeşitli görsel-işitsel bilişim teknolojilerinden yararlanılır.

Öğrencilerimize bir üst eğitim programına geçişlerinde gerekli olan akademik bilgi ve becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra fiziksel, zihinsel ve duygusal becerilerine yanıt verebilen kapsamlı bir eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin yaşayan değerleri içselleştirmesine, duygu ve düşüncelerini özgürce ve demokratik haklar çerçevesinde ifade etmesine, ait olduğu kültürü tanıyıp farklı kültürleri de incelemesine olanak sağlanır.

Öğrencilerimizin sanatsal ve kültürel etkinliklerin içinde olmayı ve takip etmeyi seven, bir müzik aleti çalmayı ve müziği yaşamın önemli bir parçası sayan, spor yapmanın gelecekteki sağlıklı yaşamın garantisi olduğuna inanan çok yönlü ve üretken bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir. Sporun öğrencilerin zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimleri için önemli bir araç olarak değer kazandığı Kipaş Ortaokulunda beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırılır.

Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce de sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanılabilecek düzeyde öğretilir. İngilizce dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve İngilizce'yi sevdirmek amaçlanmakta, ayrıca öğrencilerimizin İngilizce dilini öz güvenle kullanıp, çağdaş dünyaya uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik programlar geliştirilmektedir.

Çocuklarımızın yetenekleri/istekleri doğrultusunda sosyal ve kültürel aktivitelere (konferans, panel/söyleşi, gezi, yarışma vb.) katılımları sağlanarak onların daha mutlu, kendine güvenli bireyler olmalarında destek olunmaktadır. Bunların daha da pekiştirilmesi ve öğrencilerimizin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla da "öğrenci kulüpleri" oluşturulmuş; her bir öğrencimizin de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu kulüplerde yer alması sağlanmıştır.

Kipaş Ortaokulu olarak üç ana başlık altında topladığımız eğitim-öğretim anlayışımız doğrultusunda hem akademik hem sosyal hem de değerler eğitimi anlamında öğrencilerimizi en üst seviyeye taşımak en temel vazifemizdir.