UYGULAMALI DERSLER

Kipaş Eğitim Kurumları Uygulamalı Dersler bölümü, öğrencilerimizi sanatsal, bedensel ve zihinsel açılardan geliştirerek ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmeyi hedefler. Uygulamalı dersler bölümü beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinden oluşur.

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar dersinde temel amacımız, öğrencilerimizin görsel sanatlarla ilgili bilgi ve beceri kazanmaları, görsel biçimlendirme yollarını kullanarak bireysel yeteneklerini keşfetmeleridir. Bu derste öğrencilerin estetik ve yaratıcılık duygularını geliştirmeleri, ürünleri sanatsal açıdan inceleyerek eleştirel düşünme ve algılama becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

Görsel Sanatlar alanında yapılan bütün uygulamalarda (kendini ifade etme, bu ifade yolu ile iletişim kurma, yaratıcı düşünme, problem çözme, bilgi ve malzeme seçimi) niteliğe önem veren bir anlayış esas alınmıştır.

Sanat yoluyla farklı kültürleri tanıma, anlama ve bu bilgi sayesinde yaşam ve bakış açısını geliştirerek evrensel bir bakış açısı kazandırabilme hedeflenir. Sanatta uygulamalı çalışmalarla birlikte geçmişten günümüze meydana getirilmiş olan sanat eserlerini anlama, görsel olarak okuma ve onlardan haz alma birikiminin kazandırılması ilke edinilmiştir.

Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi