UYGULAMALI DERSLER

Kipaş Eğitim Kurumları Uygulamalı Dersler bölümü, öğrencilerimizi sanatsal, bedensel ve zihinsel açılardan geliştirerek ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmeyi hedefler. Uygulamalı dersler bölümü beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinden oluşur.

MÜZİK

Okulumuzda öğrencilerimize ritim çalgıları, bireysel çalgılar ve sınıf çalgısı (melodika) eşliğinde temel müzik bilgisini kazandırılır. Müzik dersinde amacımız, öğrencilerin müziği günlük yaşamlarına katmak, müziksel yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak ve düzeylerine uygun şarkı ve çalgı dağarcığına sahip olmalarını sağlamaktır.

Müzik derslerimizde kuramsal bilgileri öğretmenin yanı sıra öğrencilerimize en az bir müzik aleti çaldırmak amaçlarımızdandır. Öğrencilerimizin bilinçli birer müzik dinleyicisi olmaları, ulusal ve evrensel müzik türlerini öğrenmeleri, sesleri doğru kullanma becerisi kazanmaları dersimizin hedefleridir.

Öğrencilerimiz melodika, piyano, org, gitar ve keman dallarında bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, bu çalışmalar, her yıl "Geleneksel Bahar Şenliği’nde ve müzik günlerinde öğrencilerimize ve velilerimize sergilenir.

Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi