Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi

Rehberlik

REHBERLİK

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi; öğrencilerimizin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal potansiyellerini, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun düzeyde geliştirmelerine yardımcı olur.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK NEDİR?

• Sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir.

• Öğrencilerin sorunlarını kendi kendilerine çözebilmelerine ve doğruyu bulmalarına yardımcı olmaktır.

• Objektif olarak olayları değerlendirmektir.

• Öğrencilere  açık ve dürüst davranarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olmaktır.

• Rehberlik karşılıklı anlayış, hoşgörü ve saygı ilkesine dayanır. Görüşmelerde gizlilik ilkesi esastır.

İLKOKULUMUZDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Oryantasyon Çalışmaları: Okula yeni başlayan tüm 1. sınıflar ve ara kayıtla gelen öğrencilerimize okulu, sistemi, etkinlikleri tanıtıcı, okula uyum sürecini hızlandırıcı bireysel ve grup çalışmaları yapılır.

Bireysel Görüşmeler:  Bireysel görüşmelerin amacı, öğrencileri daha yakından tanımak ve yaş seviyelerine göre öğrencilerde görülebilecek bilişsel, duygusal ve sosyal alanlardaki sorunları fark edebilmektir. Öğrenci ile bireysel görüşmelerin başlaması için öğrencideki ihtiyacın farkına varılması önemlidir. Bu farkındalık ise 3 yoldan oluşur. İlk olarak öğrenciler kendi ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik birimine başvurabilir. İkinci olarak veliler ve/veya öğretmenler birime geri bildirimde bulunabilir. Son olarak da rehberlik biriminin öğrencilere uyguladığı test ve envanterlerin değerlendirilmesi yoluyla bu ihtiyaç tespit edilebilir.

Grup Çalışmaları: İhtiyaç doğrultusunda aynı konuda sorun yaşayan öğrencileri bir araya getirmek ve onlara grup desteği sağlamak amacıyla, sınırlı sayıda öğrenci ile gerçekleştirilir.

Veli Görüşmeleri: Veli ile yapılan görüşmeler velinin kendisinin ihtiyaç duyup rehberlik biriminden randevu alması veya rehberlik biriminin ihtiyacı fark edip veliden randevu alması yolu ile gerçekleşir.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları: Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek için her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Bültenler: Rehberlik bültenleri yıl içerisinde beliren istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenci ve/veya veliyi bilgilendirmek amacıyla hazırlanır.

Seminerler: Seminerler yıl içerisinde beliren istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda öğrenci ve/veya veliyi bilgilendirmek amacıyla hazırlanır. Rehberlik Birimi ya da konunun uzmanı olan kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı (OGES) Destek Çalışmaları : Psikolojik danışmanlarımız ortaöğretim kurumları giriş sınavlarına hazırlık sürecinde öğrenci ve velilerimize ihtiyaç duydukları tüm desteği vermektedir. Bu amaçla :

• Yıl içerisinde öğrenci hedef belirleme görüşmeleri yapılır.

• Öğrencilere test çözme teknikleri hakkında sunum yapılır.

• Yıl boyunca yapılan deneme sonuçları değerlendirilir, ve eksiklerin giderilmesi için ek dersler planlanır.

• Mesleki eğilim belirleme amaçlı testler uygulanır.

• Tanıtıcı panel ve seminerler düzenlenir.

• TEOG (Temel Ortaöğretime Geçiş Sistemi) hakkında öğrenci ve velilere bilgilendirme sunumları yapılır.

• Başvuru ve tercih danışmanlığı konularında destek verilir.