UYGULAMALI DERSLER

Kipaş Eğitim Kurumları Uygulamalı Dersler bölümü, öğrencilerimizi sanatsal, bedensel ve zihinsel açılardan geliştirerek ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmeyi hedefler. Uygulamalı dersler bölümü beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar ve teknoloji tasarım derslerinden oluşur.

TEKNOLOJİ TASARIM

Teknoloji Tasarım dersinde temel amacımız; öğrencilerimizi merak eden, soru soran, gözlem yapan, araştırmaya yönelik çalışmalara ilgi duyan bireyler olarak yetiştirmektir. Öğrencileri, içinde yaşadığı toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek, yaşadığı çevreyi geliştirmek, güzelleştirmek için gözlem yapan, inceleyen, sorunların farkına varan, sorgulayan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayarak ifade edebilen, girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak topluma kazandırmak dersin hedefleridir.

Teknoloji ve Tasarım dersi 7. ve 8. sınıfta seçmeli ders olarak verilir. Bu ders yıl boyunca üç kuşaktan oluşur. Bunlar düzen, kurgu ve yapım kuşaklarıdır. Öğrenciler atölyelerde özgün düşüncelerini tasarım yoluyla buluşçu bir tavırla ortaya koyarlar. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretip öz güvenlerini, hayal güçlerini ve estetik duygularını geliştirirler.

Yapılan uygulamalar, daha çok 2 boyutlu ve 3 boyutlu atık malzemeleri içerir. Grup ve bireysel çalışmalar yürütülür. Öğrencilerimiz ellerindeki kaynakları değerlendirerek üzerinde çalıştıkları projeleri gerekli araç ve gereçlerle hazırlarken, malzeme ve zamanı da ekonomik olarak kullanmayı öğrenirler.

Dönemlik Bülten

Atatürk Köşesi